Produkty

WAYFINDER

Wyznaczanie i wskazywanie tras to w dzisiejszych czasach jeden z podstawowych elementów informatorów dla klientów.


WIRTUALNA RECEPCJA

Minimalizacja kosztów pracy ludzkiej niesie ze sobą minimalizację prawdopodobieństwa
wystąpienia błędów.


SYSTEM REZERWACJI SAL

Zastąpienie staromodnych, papierowych informatorów jest obowiązkiem nowoczesnego
obiektu.


APLIKACJA CONTRACTOR

Żmudny proces awizacji, uzyskiwania pozwoleń na prace, setki koniecznych do podpisania papierowych dokumentów to przeszłość.


EMERGENCY BUTTON

Pełna informacja na temat dróg ewakuacyjnych, rozmieszczenia sprzętu medycznego oraz możliwości zgłoszenia alarmu.


SYSTEM SZKOLEŃ

System umożliwiający pełną personalizację procesu szkoleń pozwoli zaoszczędzić
mnóstwo czasu.


TRANSPORT PUBLICZNY

Zastąp tradycyjne rozkłady jazdy w formie papierowej oraz ich odpowiedniki umieszczane na witrynach internetowych.


ANKIETY

Papierowa forma ankiety jest mało atrakcyjna i trudna w odbiorze

dlatego warto ją
urozmaicić.


LISTA OBECNOŚCI

Proste wypełnianie list obecności, zaznaczanie zaplanowanych nieobecności, urlopów,
wyjazdów służbowych.


JAKOŚĆ/BEZPIECZEŃSTWO

System monitorujący stan jakości i bezpieczeństwa w obiekcie, integracja z istniejącymi systemami nie wymaga dodatkowej obsługi.